Tunteet ja inspiroiminen

Inspiroija vetoaa ihmisten ihanteisiin, unelmiin ja arvoihin. Hän herättää ihmisissä tunteita. Hänellä on ideoita, näkemyksiä ja visioita tulevaisuudesta. Hän innostuu helposti ja saa oman intonsa tarttumaan muihinkin. Hän on usein intohimoinen, energinen, karismaattinen, ilmaisuvalmis ja itsevarma. Hän saa ihmiset sitoutumaan sydämellään omaan työhönsä. Hän saa ihmiset mukaansa ponnistelemaan epäitsekkäästi jonkin yhteisen asian puolesta. Hän tekee henkilökohtaisia uhrauksia ja toimii esimerkkinä muille. Ihmisten on helppo seurata häntä.

Inspiroija on monessa mielessä vastakohta perustelijalle: hän nimittäin pyrkii vetoamaan enemmänkin ihmisten tunteisiin kuin järkeen ja loogiseen ajatteluun. Inspiroijan tavoitteena on saada ihmiset innostumaan ja sitoutumaan herättämällä voimakkaita tunteita, jotka liittyvät ihmisten arvoihin, tarpeisiin, toiveisiin tai ihanteisiin. Esimerkiksi kyse voi olla tarpeesta tuntea olevansa tärkeä, tarpeellinen, tehdä jotain arvokasta tai olla osa huipputiimiä; tai kyse voi olla sellaisten ihanteiden puolesta toimimisesta kuin isänmaallisuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, rakkaus, suvaitsevaisuus, itsensä toteuttaminen, maailmanluokan suoriutuminen tai edistys, progressio.

Vaikuttajana inspiroija ei lupaa toisille mitään konkreettisia palkintoja, vaan tavoite on saada ihmiset kokemaan itsessään palkitsevana jonkin tärkeän asian puolesta toimiminen. Vaikuttajan on ymmärrettävä tässä ihmisten arvomaailmaa ja ihanteita eli sitä, mikä ihmisille on tärkeää ja mikä heitä motivoi, mikä heidät saa liikkeelle. Tässä voi auttaa, jos käyttää aikaa ihmisten kanssa olemiseen, keskustelemiseen ja kuuntelemiseen.

Taktiikkana inspiroiminen tulee lähelle sellaisia ilmiöitä kuin karismaattisuus ja samastuminen. Karisman voima perustuu siihen, että henkilöllä on ominaisuuksia, joita toiset ihailevat ja joiden avulla kykenevät samastumaan häneen. Koska karisma on katsojan silmissä, karismaa käyttävän vaikuttajan on kyettävä rakentamaan imagoaan. Karismaattinen henkilö uskoo itseensä – hän ei osoita epävarmuutta. Karisma perustuu myös luottamukseen. Luottamus saavutetaan, kun ihmiset uskovat, että henkilö ei tavoittele omaa etuaan. Hän tekee henkilökohtaisia uhrauksia ja laittaa itsensä likoon. Hän toimii esimerkillisesti ja tarjoaa toisille näin myös vahvan roolimallin.