Työn muotoilu

Työn muotoilun tavoitteena on analysoida ja kehittää sekä työn sisältöjä että työn tekemisen tapoja. Tavoitteena on muotoilla työ niin, että löydetään hyvä tasapaino sellaisten tekijöiden kuin tehokkuuden, työhyvinvoinnin, uuden oppimisen ja motivaation suhteen. Työn muotoilussa ja kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja. Eräs helppo, tehokas ja hauskakin menetelmä on laatia omasta työstä rooli- tai tehtäväkartta.

ROOLI- JA TEHTÄVÄKARTTA

Rooli- ja tehtäväkartat ovat apuväline oman työn tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Kartan avulla on tarkoitus saada nopeasti yleiskuva omasta työstäsi. Mikä siinä on tärkeää, mikä vie eniten aikaasi, resurssejasi, minkä koet positiivisena ja motivoivana tai minkä voimavarojasi kuluttavana tai työtyytyväisyyttäsi nakertavana. Mistä työsi piirteistä tai alueista et halua luopua tai mistä asioista haluaisit päästä eroon? Mitä uusia asioita tai työn tekemisen tapoja haluaisit sisällyttää työhösi tulevaisuudessa?

Nopein tapa laatia rooli- ja tehtäväkartta on ottaa tyhjä paperiarkki ja piirtää se. Kartta on tärkeää laatia niin, että voisit sen avulla kertoa tai havainnollistaa omaa työtäsi jollekin toiselle, joka ei sinua ja työtäsi tunne. Ohessa on tarkemmat ohjeet ja apuvälineet rooli- ja tehtäväkartan laatimiseksi.