Organisaatio

OD36 organisaation arviointi- ja kehittämismalli

OD36-malli on väline arvioida organisaation tai jonkin tiimin toimintaa yhdeksän ydintoiminnon suhteen. Tavoitteena paikantaa se, mikä toimii hyvin ja se mikä kaipaa kehittämistä. Mitkä asiat tukevat ihmisten työssä suoriutumista tai työtiimin mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa? Toisaalta mitkä asiat taas toimivat huonosti ja estävät ihmisten tai tiimin mahdollisuuksia hyvään suoriutumiseen?

Kaikki seuraavat OD36-mallin yhdeksän ydintoimintoa ovat tärkeitä tekijöitä ihmisten työsuoriutumisen ja organisaatioiden toiminnan kannalta:

  1. Tavoitteiden selkeys
  2. Rakenteiden toimivuus
  3. Työprosessien sujuvuus
  4. Osaaminen ja henkilöresurssit
  5. Työkulttuuri ja motivaatio
  6. Sisäiset suhteet ja yhteistyö
  7. Kehittäminen ja muutostyö
  8. Johtajuus ja esimiestyö
  9. Suhteet ympäristöön

Analyysistä kehittämiseen

OD36 tarjoaa monipuolisen tiekartan kehittämis- ja muutostyön tueksi. Muutosjohtaminen ja organisaation kehittäminen on kuin palapelin kokoamista. Kaikkea ei voi muuttaa yhdellä kerralla. On siis tärkeää tunnistaa ne asiat ja palikat organisaatiossa tai omassa tiimissä, joista tulee lähteä ensimmäisenä liikkeelle.