Johtaminen

360-arviointi oman johtamistyön kehittämisessä

Oman johtamistyön kehittämisessä on tärkeää kyetä arvioimaan niin omia henkilökohtaisia johtamistaitoja, omaa arkista johtamistyötä kuin oman organisaation johtamishaasteita. Tässä olennaisen tärkeää on kyetä saamaan palautetta johtamisen eri osa-alueiden toimivuudesta.

Oman johtamisosaamisen ja -taitojen kehittämistarpeita tunnistettaessa 360-arviointi on yksi yleisempiä ja tehokkaimpia menetelmiä palautetietoa kerättäessä. Tyypillisesti palautetta pyydetään omalta esimieheltä, omilta alaisilta ja kollegoilta. Lisäksi henkilö tekee arvioinnin myös itsestään.

InfluEra 360-arviointimenetelmässä esimiehen toimintaa arvioidaan 32 valmiuden suhteen. Nämä ryhmittyvät kahdeksaksi laajemmaksi johtamistyön kokonaisuudeksi:

  1. Tiedollinen valppaus
  2. Muutosvalmius
  3. Työskentely- ja organisointivalmiudet
  4. Energian ja voimavarojen käyttö
  5. Viestintätaidot
  6. Vuorovaikutustaidot
  7. Kyky delegoida, osallistaa, innostaa
  8. Taito antaa palautetta ja tukea

Arvioitu henkilö saa kyselyn tuloksista kirjallisen raportin sekä ohjeita ja työvälineitä käsitellä ja tulkita tuloksia. Tulokset käsitellään myös aina joko henkilökohtaisessa coaching-istunnossa tai ryhmävalmennuksen yhteydessä.