Kirjoittaja

Henry Honkanen

Henry Honkanen on psykologi ja sosiaalipsykologi. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus työ- ja organisaatiopsykologian eri tehtävistä. Hänen erikoisalaansa ovat olleet muutostyö ja muutosjohtaminen, joita hän käsitteli laajasti jo kirjassa Muutoksen agentit, muutoksen ohjaaminen ja johtaminen (2006). Nyt hän ottaa askeleen eteenpäin ja avaa syvällisemmin mielen muuttamisen psykologisia mekanismeja uusimman tutkimustiedon valossa.

Honkanen kirjoittaa: Organisaatioiden ja niiden henkilöstön kehittäminen tarjoavat mielen muuttamisesta ja yleensäkin sosiaalisen muutoksen dynamiikasta kiinnostuneilla todella kiehtovan ”laboratorioympäristön” tutkia muutosilmiöitä. Nykyorganisaatioissa tapahtuu ja niissä toteutetaan yhä kiihtyvään tahtiin eri kokoisia ja laajuisia muutoksia. Organisaatiomuutoksissa ilmiöitä on aina kyettävä tarkastelemaan systeemisesti niin organisaation ympäristön, sisäisten järjestelmien kuin yksilöiden ajattelun ja toiminnan tasoilla. Kuten kaikessa muutoksessa haastavaa on kyetä erottamaan näiden eritasoisten muutosten vaikutusten lisäksi myös ”suunniteltu, toivottu” ja ”suunnittelematon, emergentti” muutos toisistaan. Organisaatiopsykologialla voisikin olla paljon annettavaa muutosilmiöiden ymmärtämiseksi laajemmin yhteiskunnassa ja ihmisyhteisöissä.

Honkanen on ollut myös aktiivinen ja arvostettu toimija alan kotimaisissa ja kansainvälisissä ammatillis-tieteellisissä järjestöissä. Hän toimi muun muassa vuosina 2003-2011 EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology) -järjestön pääsihteerinä. Suomessa hän on toiminut pitkään TOP-Forum ry:n puheenjohtana.

Honkasen erikoisosaamisalueet ovat vaikuttamisen psykologian lisäksi organisaatioiden kehittäminen, muutosjohtaminen, henkilöstövoimavarojen kehittäminen, suoriutumisen johtaminen, johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen, ryhmädynamiikka ja tiimityön kehittäminen, fasilitoinnin ja ohjauksen menetelmät ja psykologiset henkilöarvioinnit.

Muut julkaisut

Honkanen, H. (2006) Muutoksen agentit, muutoksen ohjaaminen ja johtaminen. Edita.

Honkanen, H. (toim.) (2005) Henkilöarviointi työelämässä. Edita.

Honkanen, H. (1989) Organisaation ja työyhteisön kehittäminen, suuntauksia ja menetelmiä. Katsauksia 106. Työterveyslaitos.

Honkanen, H. & Rus, D. (2017) How I work with organisations? Teoksessa Chmiel, N., Fraccaroli, F. & Sverke, M. (eds.) An Introduction to Work and Organisational Psychology, 3rd ed. Wiley.

Honkanen, H. & Schmidt-Brasse, U. (2008)  Roles and Methods of Work and Organizational Psychology Practitioners. Teoksessa Chmiel, N. (ed.) An Introduction to Work and Organizational Psychology, a European Perspective, 2nd ed. Blackwell.

Honkanen, H & Nyman K. (2002) Good Practice in Personnel Assessment, Psykologien Kustannus.

Honkanen, H & Nyman K. (2001) Hyvän henkilöarvioinnin käsikirja, Psykologien Kustannus