Kirjat

Vaikuttamisen psykologia -kirjassa käsitellään vaikuttamiseen, suostutteluun ja yleisemmin mielen muuttamiseen liittyviä ilmiöitä. Mielen muuttamisessa kyse on siitä, miten ihmiset saadaan ajattelemaan, valitsemaan ja toimimaan jollakin vaikuttajan toivomalla tavalla. Vaikuttamisen psykologia on oppi siitä, mihin tällainen vaikuttaminen perustuu ja millä tavoin ihmisiin voi käytännössä vaikuttaa. Kirjassa esitellään monipuolisesti sekä vaikuttamistutkimuksen eri alueita että vaikuttamisen käytännön taktiikoita ja menetelmiä.

Kirjassa käsitellään vaikuttamisen tutkimusta ja käytäntöjä kriittisesti arvioiden. Vaikuttamiseen liittyy paljon uskomuksia ja hokemia, joilla ei ole riittävää tieteellistä perustaa. Samoin vaikuttamisen eettisten kysymysten pohdinta on tärkeää. Kirjassa vaikuttaminen nähdään kuitenkin enemmän hyödyllisenä, prososiaalisena ja voimaannuttavana vuorovaikutuksen muotona kuin ihmisten yksipuolisena manipuloimisena ja hyväksikäyttämisenä. Vaikuttamisen psykologia tarjoaa myös välineitä ei-toivottujen suostutteluyritysten torjumiseen. Kirjassa erityisesti seuraavat kaksi teemaa nousevat esille:

Kahden mielen teoria: nopea ja hidas ajattelu. Mahdollisuus järkeen vetoamiseen on arjen vaikuttamisessa usein harvinaista herkkua. Erilaisten oikopolkujen, tottumusten ja tunteiden rooli tiedon käsittelyssä ja päätöksenteossa on yllättävän suuri.

Kaksi vaikuttamisen polkua. Vaikuttamista voi tehdä kahdella eri tavalla: henkilökohtaisen vuorovaikutuksen (personal influence) tai vaikuttamismuotoilun (influence design) keinoin. Kirjassa nostetaan esille erityisesti design-ajattelua vaikuttamisen ja johtamisen uudenlaisena toimintamallina.

Vaikuttamisen kyky on tärkeää esimerkiksi muutostyön, johtamisen, viestinnän, markkinoinnin, neuvottelu- ja sovittelutyön, valmentamisen, koulutuksen, kansanterveyden, etujärjestötyön, toimintapolitiikkojen suunnittelun tai politiikan alueilla toimiville. Vaikuttamisen ja mielen muuttamisen psykologian lisäksi kirja on myös oiva johdatus sosiaalipsykologian keskeisiin tutkimusalueisiin.

Vaikuttamisen ja viestinnän ammattilaisille kirja avaa uusia näkökulmia ja toimintamalleja oman työnsä kehittämiseen. Kirja sopii myös hyvin vaikuttamisen psykologian oppikirjaksi ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

VAIKUTTAMISEN PSYKOLOGIA
Mielen muuttamisen tiede ja taito

Kirjoittaja: Henry Honkanen.

Ilmestymisvuosi 2016. 438 sivua, nelivärinen
kovakantinen: ISBN 978-952-93-6732-0 (2/2016)
pehmeäkantinen: ISBN 978-952-94-7898-9 (6/2023)

KUSTANTAJA:
Arena-Innovation Oy
Influ Era -julkaisut
PL 615
00101 Helsinki
info[at]influ-era.com
puh 0208 331 131