Tekstikorjauksia ja huomioita

Alla kirjan sisältöön liittyviä korjauksia, huomioita ja kommentteja

KORJAUS: sivu 287, tietonurkka 9-1 Suostuttelun vuorovaikutustekniikat. Oikea kirjoitusasu kohdassa ”Jalka oven väliin” on (korjaus alleviivattu):

Jalka oven väliin (foot-in-the-door). Tehdään ensin pieni pyyntö ja sitten toisen hyväksyttyä sen, tehdäänkin jokin toinen suurempi pyyntö. Pienen pyynnön teho voi perustua ihmisten taipumukseen toimia johdonmukaisesti tai sosiaaliseen normiin, joka vetoaa ihmisten vastuuntuntoisuuteen…