Kategoria: Uncategorized

Suostuttelun tekniikoita

Suostuttelun vuorovaikutustekniikoita Seuraavassa on esimerkkejä eräistä yleisimmistä vuorovaikutustilanteissa käytettävistä suostuttelun tekniikoista, jotka perustuvat nopean ajattelun oikopolkuihin, skeemoihin ja sosiaalisiin normeihin. Niiden voima on siinä, että ihmiset voidaan saada niiden avulla reagoimaan lähes automaattisesti vaikuttajan haluamalla tavalla. Jalka oven väliin (foot-in-the-door).

Tunteet ja inspiroiminen

Vaikuttamistaktiikat: tunteet ja inspiroiminen Inspiroija vetoaa ihmisten ihanteisiin, unelmiin ja arvoihin. Hän herättää ihmisissä tunteita. Hänellä on ideoita, näkemyksiä ja visioita tulevaisuudesta. Hän innostuu helposti ja saa oman intonsa tarttumaan muihinkin. Hän on usein intohimoinen, energinen, karismaattinen, ilmaisuvalmis ja itsevarma.

Nonverbaalinen kommunikaatio

Populaarissa kirjallisuudessa on korostettu liikaa nonverbaalisen merkitystä kommunikaation kokonaisuudessa. Tutkimuksessa on pyritty eri tavoin selvittämään kielellisen ja ei-kielellisen viestinnän eroja ja niiden välistä suhdetta. Alan kirjallisuudessa pidetään melkeinpä itsestäänselvyytenä, että viestinnästä suurin osa tapahtuu nonverbaalisten kanavien kautta. Tällainen yksiviivainen oletus

Vallan psykologiaa

Vallan hinta Eräs tutkijoita kiinnostanut ilmiö on ollut selvittää, miksi usein aivan tervejärkiset, fiksutkin johtajat ”ampuvat itseään jalkaan”. Mihin vallassaolevien taipumus muodostaa stereotyyppisiä mielikuvia sosiaalisesta ympäristöstään voi johtaa? Parhaimmillaan nopean, automaattisen ajattelun tarkoitus on tehdä ajattelusta tehokkaampaa, vähentää kognitiivista kuormitusta

Top